Az Aranykor kezdetén

Jelenleg egy óriási kozmikus változás résztvevői vagyunk, amely egy rendkívüli ajándék, de ugyanakkor hatalmas feladatot jelent mindnyájunk számára.

Az Isteni Terv, az ugrásszerű evolúciós fejlődés, amely kozmikus jelentőségű, azaz túlmutat az emberiségen és a Földön. Végső kimenetele a mi számunkra az, hogy a Kékbolygó 200-300 év alatt Fénybolygóvá válik.

Jelenleg a változás kimenetele szinte elképzelhetetlen a számunkra, hiszen minden átalakul bennünk és körülöttünk. Már az elkövetkezendő 40-50 éves perióduson belül is úgy megváltozunk, hogy szinte semmi nem lesz fontos, ami ma az. Ahogy a Maja naptár is leírja, véget ér egy régi világ, és egyidejűleg elkezdődik egy új. Jelenleg a régi-és az új világ, átfedésben van egymással. A 2012-vel kapcsolatos híresztelések nem igazak, a változás nem tud ilyen gyorsan végbemenni. Egy hosszabb folyamatról van szó.

Hogyan éljük mindezt túl?

Azzal kezdhetjük el, hogy megértjük jelenleg mi történik velünk. A következő lépés az, eldöntjük, hogy mit választunk, - a felemelkedést, vagy a lesüllyedést -, milyen célt követünk ebben az időszakban. Majd meghatározzuk, hogy mi a dolgunk, mit tegyünk.

Kérdezhetnéd, hogy ezt honnan tudjam, hiszen olyan mérhetetlen sok információ, olyan mérhetetlenül sok lehetőség, honnan tudom melyik az igaz?

Ha megérted a világkorszak váltás igazi okát, akkor azonnal tudni fogod a választ.

A mi létidőnkben érkezett el az a korszak, amit a Szentírás az ítélet idejének ír le. Jézus is utalt erre azzal a mondásával, amikor „elválasztódnak a bárányok a kecskéktől" (szimbólikusan értendő). Eljön a „Megváltás" ideje. Ez jelenti a Krisztus harmadik eljövetelét a Földön.

Minden ember szívcsakrájának van egy buddhikus (egység) tudatú része. Mindenkinek ott van a Krisztus kép a szívében. Azok az emberek, akik rá tudnak hangolódni erre a dimenzióra (erre a vibrációra), megélik önmaguk Krisztusságát, megélik azt, hogy az Isteni erő bennük működik. Megélik a mindennel való egységet, megélik azt, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettek teremtve. Ekkor kozmikus tudatú emberekké lettek. Azzá a „Hangzó Fénnyé" válnak, ami ereszkedik le az Isteni létsíkokról (7-8. dimenzióból) az alacsonyabb létsíkokra, és minden alatta levőre hatalmas nyomást gyakorol. A Hangzó Fény már elérte a Földünket és hatására a fizikai sík feletti sík, az asztrál sík egyre gyorsabban rezeg. Egyre erősebben nyomja a fizikai és az asztrál síkot egymástól átválasztó falat. Ennek végső kimeneteleként az elválasztó határ átszakad, és eggyé válik a két dimenzió. Ez a folyamat most is erőteljesen zajlik. Ennek következtében a Földön minden megváltozik. Megszűnik a Föld spirituális karanténja. A földi emberek nagy többsége előtt igazsággá válik az, hogy szellemlények vagyunk. Élő kapcsolat jön létre azokkal a lényekkel is, akik éppen nincsenek testben. Megszűnik a fizikai halál. Ez azt jelenti, hogy a tudatosságunk folyamatosan fennáll, akár testben vagyunk, akár kilépünk abból, és ezt a folyamatot tudatosan irányíthatjuk. Megszűnik a nappal és az éjszaka, soha nem lesz sötét. Ez a folyamat elkezdődött, amelynek folyamatát egyre erősebben érzékeljük. El tudjátok képzelni azt, hogy akkor mi történik, mi történik a társadalmakban? Minden más lesz, mint eddig volt.

Az Isteni Terv az, hogy nem csak a fizikai és az asztrál sík egyesül, hanem a felette levő dimenziók is, amelynek végső kimenetele, hogy buddhikus tudatú bolygóvá válunk, azaz Aranybolygóvá. Olyan Földdé, ahol két lábon járó Krisztusok és Buddhák járnak. Lehet, hogy évezredekkel ezelőtt ez utópisztikus volt, de ez ma már kozmikus valóság. Elégséges ehhez mindössze pár ezer ember, akik képesek a Hangzó Fénnyel egyesülve, felébreszteni magukban az élő Krisztust, ezáltal a Földön létrejön egy egységtudat mező, amely radikális gyorsasággal beindítja az átalakulást.

A jelenlegi kozmikus átalakulásnak ez a legerőteljesebb oka, és nem az asztrológiai okok, amiről annyit beszélnek. A jelenleg fennálló asztrológiai okok az előző évezredekben is fennálltak, mert a Napunk- és a Naprendszerünk kozmikus útjával vannak összefüggésben. Viszont nem jártak együtt kozmikus szintű, dimenzionális átalakulással. Ennek oka kizárólag az Isteni Terv, amely végrehajtása által a világmindenség minden része átalakul, ahogy az előbbiekben elmagyaráztam.

A külső és a belső okok nagyon összefüggenek egymással, ezért szükséges kifejtenem részletesebben az asztrológiai okokat is.

A Nap minden 2160-évben egy másik csillagképben időzik, amelynek kozmikus hatása erőteljesen meghatározza a Földön élő emberek életét. Jelenleg a Vízöntő korszakba léptünk be, amelynek jellemzője, hogy az értelem kerül előtérbe, a materialista jellegű gondolkodás. A másik asztrológai jellemző, a naprendszer mozgásával függ össze. A naprendszerünk a tejút galaxisban járja az útját. A naprendszerrel Földünk jelenleg belépett a következő 2000 évre az úgynevezett fényövezetbe, amely rendkívüli erősségű hatással jár mind a Napunkra, mind minden planétára, így a Földünkre is. A Nap is kozmikus entítás, mégpedig egy közepes energetikai szintű entitás, egyre nehezebben bírja ellensúlyozni ezt a növekvő fényözönt. El fog jönni előreláthatólag az elkövetkezendő években egy olyan pont, amikor az energia elsodorja. Ennek mi lesz a kimenetele, az emberiségtől függ, hogy rombolás, vagy felemelkedés.

Ez nem véletlenül, egyidejűleg zajlik a dimenzióváltással, amely magával hozza a felemelkedés lehetőségét. Ugyanis a jelenlegi fizikai ember, ezt nem élné túl. A külső hatások, a válság helyzetek sokasága, kényszerítő erejűek lesznek az emberekre, erőteljesen inspirálni fogják a felemelkedésüket. Hatalmas tisztulást, felemelkedési folyamatot indít el az egyes emberben, hiszen a válságból való kilábalás útja Istenhez, az Egységhez vezet el. Azért van, hogy az ember megtalálja a szívében levő Krisztust, rá tudjon hangolódni a Hangzó Fényre, létrejöhessen az egység tudat mező, ami felemeli a Földet és az Emberiséget a fénydimenzióba. Ez együtt jár a testünk, minden részünk teljes átalakulásával és ennek megfelelő környezet megteremtődésével. Az elkövetkezendő 200-300 évben az egész Galaxis átalakul, semmi nem lesz olyan, mint ma.

Mi tehetünk?

A Földön itt van már most a Fénytestvériség, akik segítik ezt a folyamatot. Életem óriási szerencséje, hogy megjelent 2008-ban egy ilyen fénymester az életemben: Vallyon Imre, aki az előző reinkarnációimban is a mesterem volt. A Kapcsolatteremtő gyógyítás- Kapcsolatteremtés felhívta a figyelmemet és elkezdtem magamba szívni a bolygó másik fénymesterének dr.J.Hurtak professzornak a tanításait, amelyet a „Tudás Könyve: Énok kulcsai"című könyve által ad át. Ez a könyv, szent könyv, korunk szentírásaként fogható fel.

A személyes példámon keresztül azt kívánom ezzel elmondani, hogy a bolyón rendelkezésre állnak azok a mesterek és módszerek, amelyek mindenki számára megadják a lehetőséget, hogy egyesüljenek a szívükben levő Krisztussal, és élcsapata, de egyben katalizátorai legyenek a bolygó felemelkedésének.

Ha ezt el szeretnéd érni, mit kell tenned?

Ezt a célt helyezd az életed minden percében a tudati fókuszodba és kövesd rendületlenül. Ennek megfelelően alakítsd át az életrendedet. Ez legyen a legfőbb célod, és Isten a legfőbb kapcsolatod. Hiszen minden kapcsolatod, mindenkivel és mindennel való viszonyod minősége ettől függ. Minden nap szánj elég időt a spirituális gyakorlataid végzésére. Ez nem jelenti azt, hogy a kötelességeidet elhanyagold (gondoskodni magad és a szeretteid szükségleteiről). Csak fénymestereket kövess, és olyan módszereket használj, amelyek kozmikus tudatszintűek. Asztrális-, mentális technikák is jók, de tudd, ha ezekkel megelégszel, soha nem fogsz egyesülni a hangzó fénnyel. Figyelj arra, hogy ne ragadj le több ezer éves, régi tanításoknál és a múlt vibrációján alapuló energetikai módszereknél, mert ezzel a múltat konzerválod. Ebben az esetben megállítod a fejlődésed és nem tart lépést az Isteni Tervvel. Csak most élő mesterektől tanulj és olyan fénytechnikákat, és a fénnyel gyógyító módszereket használj, amelyek a mostani vibráción jöttek létre.

Folyamatosan tisztíts magadat, akár a testedet, akár a lelkedet. Bocsáss meg magadnak és mindenkinek, ezáltal elengedve a Téged és a világodat mérgező érzelmeket. Nézz szembe a félelmeiddel, tudatosítsd, hogy a hibás gondolkodásod következménye, ami mérgez minden szinten. Vizsgáld felül az elvárásaidat és a vágyaidat, amik az életed megrontói lehetnek. Az elfogadó szeretet vezéreljen, ne ítélkezz mások felett, se magad felett. Szeresd az alacsonyabb rendű részeidet, neveld fel őket, ne engedd, hogy ők irányítsanak. Fogadd el az Isteni Akarat irányítását az életedben.

Egy erősen materialista környezetben élünk, amelynek az energiája hat ránk. Emiatt a spirituális úton járó embert is időnként megzavarják a kétségek. Ha a cél előtted van, és kitartó vagy, akkor ezeken a válságokon egyre könnyebben úrrá leszel. A múltban megengedhetted esetleg magadnak az elsüllyedés luxusát, de ebben a téridőben már nem, mert annak sajnos súlyos következményei lesznek.

Emlékezz Jézus szavaira, hogy „elválasztódnak egymástól a bárányok és a kecskék".

Arra fel kell hívnom a figyelmedet, hogy nagyon nehéz feladat előtt állunk, illetve kezdtünk el. Az emberiségtől függ az, hogy az Isteni terv miként és mennyi idő alatt megy végbe a Földön. Nagy összeütközésekre lehet számítani, mivel a bolygót jelenleg uraló sötét erők mindent meg fognak tenni, hogy megtartsák a pozicíójukat és megakadályozzák az emberiség felszabadulását. Emiatt nagy felelősségünk van abban, hogy mi azok, akik a fény útjára léptünk, segítsük az embertársainkat ebben a folyamatban.

Mi is az a Hangzó Fény, amelyet többször említettem?

Kezdetben volt Isten és a nagy üresség. Aztán megszólalt egy hang, az IGE, majd minden fénnyé változott. Az Ige testté lőn, ami maga a fény, és megteremtette a világokat. A Fény, a Hangzó Fény, maga Isten.

A felsőbb világokban, fény formájában, az alacsonyabb világokban, mint hang jelenik meg inkább. Emiatt olyan fontos a mi világunkban a hanggal való munka, mert az felemel a fény vibrációjára. A legnagyobb mesterek a múltban is tudták, hogy vannak olyan hangformulák, amelyek zengetése által egyesülünk a fénnyel. Ez mindig titkos tudás volt. Isten nevek zengetése által egyesültek Istennel. Ezt hívták mantrának. A megvilágosodott mester a megvilágosodás létélményét mantrában adja át a tanítványának. Az ilyen mestert hívjuk mantra joginak. Vallyon Imre ilyen fénymester. A mantra akkor jön létre, amikor a mantra jogi ebbe beavatja a tanítványát, ezáltal az egységtudat szintre (Buddhikus létsík) emeli fel a tanítványa vibrációját, átkódolja az energiamezejét, aktíválja a fénymerkabáját.

Várd tehát, hogy mikor jelenik meg az életedben a hang, vagy a fény, mert ez azt jelenti, hogy megindult az átalakulásod, megindult a multidimenzionális emberré válásod. Mindezt a Vallyon csoportban mantrázáskor, mind a Kapcsolatteremtésnél, Kapcsolatteremtő gyógyításnál, többen megtapasztaltuk.

A keresztényeknek volt egy csodás mondásuk:

Jézus ott áll az ajtód előtt fénnyel a kezében, és kopogtat. Engedj be!

Isten fénye és szeretete előtt nincs különbség, mindenkire egyformán világít. Rajtad múlik, hogy megengeded, hogy átalakítson, vagy visszautasítod azt.

Akard a fejlődést, akard az átalakulást, akard végre a megszabadulásod!

Fogjunk össze a Fényvilágért!

A fenti tanítások alapvetően a mesteremtől, Vallyon Imrétől származnak. A „Felkészülés az Új Korra" című könyvében bővebben olvashatod. A könyv a Kozmikus Tudat Egyesületnél kapható. A www. fenyhordozok.hu honlapon találsz a megrendelésre lehetőséget, ugyanitt tájékozódhatsz Vallyon Imréről.

Vallyon Imre, a maurik spirituális mestere, jelenleg Új-Zélandon él, magyar származású. Imre tanításai a Krisztusi törvényre, a szeretetre épülnek, a hang- és a fény eszközeivel dolgozik. A világon mindenütt tanít már közel 50 éve, nagyon sok könyve jelent meg. Magyarra két könyvét fordították le, az említett könyvet és a „Spirituális Harcos" című idézet gyűjteményt. Európában 25 éve tart Németországban, és Hollandiában nyaranta elvonulásokat. Magyarországon 2007 óta tanít. Azóta minden nyáron tartott egy hetes elvonulást, a legközelebbi június 18-25.-ig lesz.

Életem legnagyobb szerencséjének tartom, hogy a tanítványa lehetek. 2008 óta törzstagja vagyok a magyarországi csoportnak.

A fentiekben leírtak elhangzottak 2011. január 29.-30.-i rendezvényemen a Soter Ezoterikus Teaházban.

Budapest, 2011-01-31

Szeretettel

Lőcsei Fanni