„Az emberiség jövőjének víziója"

A gvatemalai maja fősámán nyilatkozata.

2010 delfin tabor 006 

Vándorló Farkas, a Maja tanács tagjának magyaroszági tűzszertartása 2010-ben.

Ugye Ti is érzékelitek, hogy az utóbbi napokban egy magasabb, tisztább rezgésű energia vesz körül bennünket? Azt, hogy a Föld kozmikus változásának hajnalán vagyunk? Ugye bennetek is tudatosult, hogy az a folyamat, ami elkezdődött 2012 vége felé, majd mintha stagnált, megtorpant volna, 2016 második felétől ismét elindult, ami az utóbbi napokban egyértelművé vált?

Egy új, magasabb rezgésű energiatérben vagyunk, magasabb tudatállapotban, ami lehetővé teszi, hogy a magasabb rezgésű energián szóló tanításokra és üzenetekre befogadóbbá válunk.

Emiatt, most a fény megszületésének időszakában, a legaktuálisabbnak érzem közreadni a Földanyához a Földön a legközelebb álló emberek, a természeti népek üzenetét tolmácsoló, gvatemalai maja fősámán nyilatkozatát, amit 2003-ban tettek közzé.

Ez az üzenet mindnyájunkhoz szól, hogy jobban megértsük a helyzetünket és álmodjunk együtt a Földanya meggyógyítását és mindnyájunk felébredését. Ehhez ír le egy csodálatos jövőképet, csodálatos víziót.

Ahogy olvastam, arra jöttem rá, hogy ezt már azonnal el is kezdhetjük megvalósítani önmagunkban, a saját kapcsolatainkban, környezetünkben.

Ha sokan együtt merünk álmodni és az álmainkat megvalósítani, egy új, fényes jövőt teremtünk!

Az alábbi idézet egy 2003-ban Guatemalában készült maja- riportfilmből való. A filmet Magda Wimmer készítette. A címe: A maják, az idő és a visszatérésük. E filmben tették közzé, a ma elnyomásban élő guatemalai maja leszármazottak fősámánjának nyilatkozatát és felhívását az Emberiségnek.

A nyilatkozat helyszíne a gvatemalai Tikal, ami a Födünk egyik legjelentősebb energetikai helye. Tikalban épített piramisok elrendezése képviseli a Plejádokat. A maják és a Plájádok ősi kapcsolódásban vannak. A maják ötvenkét időciklusa a Plejádok erejét szimbolizálja. A Plejádoknak a Földdel való szinkronicitását ezen a helyen ünneplik.

A fősámán nyilatkozatának részletes szövege a következő:

" Fájdalmat érzünk, mert a gyerekeiteknek nem engeditek meg, hogy egyéniek legyenek. Az iskolában, a Tv-ből, és a társadalomból azt tanulják, hogy ők középszerűek, hogy egyformán kellene viselkedniük, és hogy nincs mit megosztaniuk egymással. A nők nálatok nem használhatják a kreatív erejüket, műanyagba kell öltözniük, amitől a pórusaik nem tudnak lélegezni többé. Denaturált (természetességétől megfosztott) ételeket kell készíteniük, és a főzéshez életölő sugarakat kell használniuk a tűz erős hője helyett.

A vallás azt mondja nekik, hogy csendben kell maradniuk. De amikor a nők ereje legyengült és beteg, akkor az egész társadalom beteg lesz.

Mindez azért történik, mert a TÁRSADALMATOK AZ "EGYRE JOBBAT ÉS EGYRE TÖBBET” TÖREKVÉS DESTRUKTÍV ALAPJÁRA ÉPÜL. EZÉRT CSERÉBE AZ ÉLETETEKET ADJÁTOK,- addig dolgoztok, amíg össze nem estek.

Az őseink azt mondták nekünk - eljön majd egy időszak, amikor a Föld nagyon megbetegszik, és a karmok nyomai mindenhol láthatóvá válnak. A folyók olyanná válnak, mint a sűrű, sötét slejm, tele szeméttel és méreggel, a levegő pedig tele lesz szennyel és a légzés nehézzé válik. Testvéreink a fák bele fognak halni ebbe, és a Föld nem lesz többé képes az öntisztításra, mert a szennyezett eső leblokkolja a pórusait. Ez lesz az az időszak, amikor a madarak le fognak hullni az égből, a halak felfordulnak a víz felszínére, és az egész természet teljes agóniában lesz. Ez az az idő, amikor a maják, és a Föld őslakosai újra elkezdenek beszélni, azért, hogy segítsék a bolygónkat és az emberiséget a túlélésben.

Mi, az ősi emberek most visszatértünk, itt vagyunk, mert az őseink hívtak minket - a mi őseink és a tietek. A figyelmeztetések eszközét hozzuk. De nem azért, hogy felszítsuk a bizonytalanságot, és a félelmet. Ez egy meghívás arra, hogy letegyük a félelmeinket. Mert amikor félelemben élünk - félünk a gyerekeinktől, a munkánktól, a világ végétől - akkor nem tudjuk megváltoztatni a Földet. A félelem a Földünk és az emberiség jelen helyzetének az oka. Elveszi a fény melegítő sugarait, és akkor minden elkezd kihalni.

Ezért a LEGFONTOSABB FIGYELMEZTETÉSÜNK: NE FÉLJ, MARADJ KÍVÜL A FÉLELMEIDEN!

A világ, hanyatló állapotban van. De a legtöbb ember nincs tisztában ezzel, és nem akar foglalkozni a mindenhol felbukkanó változásokkal. Ez katasztrófához vezet.

Most az a FONTOS, hogy MINDANNYIAN MINDEN IRÁNYBÓL ÖSSZEFOGJUNK azért, hogy megtaláljuk, hogyan tudunk új módon viszonyulni önmagunkhoz, egymáshoz, a Természethez, a Földanyához, az állat társainkhoz, és a növényekhez.

Mi, a maják és más őslakos testvéreink most visszatérünk, mert a nagy bölcsesség hívott minket. Kívánjuk, hogy a figyelmeztetésünk mélyen behatoljon az emberiség sejtjeibe.

Ezért hallgassátok meg az ÜZENETÜNKET:

A nagy átalakulások időszakát éljük, amikor gyakran érzünk káoszt és instabilitást. Eljött az idő, melyben néhány nagyon nehéz és fontos döntést kell meghoznunk. Az emberiségnek megvan a választási lehetősége arra, hogy melyik irányba akar menni. Egy útkereszteződésben vagyunk. Hosszú ideig rossz irányban mentünk, ahol elvesztettük az egyensúlyt. Mégis mindig megvan a választásunk, hogy melyik irányban akarunk továbbmenni.

Most egy nagyon felgyorsult időben élünk, és a mindennapok hektikus irama irányítja az életünket. Ugyanígy kezeljük a Földanyát. Egy ellenőrizetlen felgyorsuló spirálba helyeztük őt. Minél nyugtalanabbak vagyunk egyénileg, annál nyugtalanabbá válik ő is - mivel ő is olyan, mint mi - egy szépséggel és intelligenciával rendelkező lény.

Meg kell állítanunk a szennyezést, és mindenekelőtt a saját negatív gondolataink, félelmeink, és aggódásunk szennyezését, mert az egész bolygónkat egy szemétdombbá változtattuk ezekkel. Ugyanis a gyárak, a szemét, a halott folyók, a megbetegítő élelmiszerek, csupán a belső szennyeződéseink látható külső megjelenései. Amikor abbahagyunk szeretni, akkor beszennyezzük magunkat, és a cselekedeteink és gondolkodásunk besötétül, és lepusztítja a tiszta levegőt, amit belélegzünk. Ez az oka a Föld jelenlegi helyzetének.

Az időjárási mintázatok megváltozása a radikális változás tiszta jele. Teljesen ki fog billeni az egyensúlyból, és szélsőséges hőmérsékletek lesznek. Az esőzések is jelentősen meg fognak változni. Amikor látjuk ezeket a jeleket, akkor valóban el kell kezdenünk cselekedni.

Ha ezekben az években az emberiség úgy dönt, hogy ugyanúgy folytatja tovább, és nem kezd el változtatni, akkor a Föld elpusztul. Ez a folyamat már elkezdődött, és tovább folytatódik: áradások és szárazságok fognak jönni, a világgazdaság össze fog omlani, éhínségek lesznek, vulkánok fognak kitörni, és nagy elsivatagosodások jönnek. Ha tovább folytatódik az anyagi gazdagság utáni vágyódás, a saját mohóságunk meg fog ölni minket.

Most az összes ember, összes kultúra, összes vallás, és az összes nemzet segítségére szükségünk van. Abba kell hagynunk a gyűlölködést és a testvéreink leöldöklését - mielőtt túl késővé válik. Ha tovább folytatjuk, ahogy eddig tettük, ez az időciklus be fog fejeződni, és sötétség fog beállni 2012-ben, és az új nap nem fog felvirradni.

Ha az emberek kibillennek az egyensúlyukból, és nem élnek a természettel összhangban - akkor eltűnnek. Ez az isteni és a természeti törvény.

Hallgassátok meg e szavakat:

MINDEN NEGATÍV JÓSLAT, AMI BETELJESEDIK, AZ EGY ROSSZUL ELSÜLT JÓSLAT! Ugyanis a jóslatok csupán azért vannak, hogy meghalljuk a figyelmeztetésüket, majd megváltoztassuk magunkat, és NE HAGYJUK, HOGY A JÓSLAT BETELJESEDJÉK! FELELŐSEK vagyunk érte, és a mi kezünkben a választás! Rajtunk múlik, mindannyiunkon egyenként, és mindannyiunknak megvan ehhez minden képessége és ereje!

Az őseink azt mondták nekünk, hogy a káosz és a nagy változások ezen időszaka után Keletről egy új nap fog felkelni. És az ősi emberek visszanyerik az erejüket, a bölcsességüket és a büszkeségüket. Ekkor az egykori leigázók sok leszármazottja újra eljön a földünkre, hogy új utat találjanak velünk. És ezt fogják mondani: "Szükségünk van a segítségetekre fivéreink, nővéreink, mint kenyérre az éhezőnek, mert majdnem elpusztítottuk az életünk alapjait".

Amikor e sötét időszak vége felé minden nép bölcsei újra összegyűltek a "Tudás Őrzőinek Nagy Tanácsába", a piramisokat sötét felhők vették körül. A találkozójukat a négy égtáj felé való tánccal nyitották meg, és aztán megújították a kapcsolatukat a Föld Anyával és az Ég Apával. És végül, mikor elkezdték a Nagy Szellem dalát énekelni, akkor a felhők felemelkedtek a piramisok tetejéről, és meglátták a Csillag Népeket. Csend állt be, teljes nyugalom. Elkezdtek figyelni, belehallgatni a határtalan univerzumba. Ekkor egy szél támadt, és fúttában egy hang szólalt meg belőle: "Emlékezzetek újra, kik vagytok, emlékezzen rá mindenki ezen a bolygón! Mert az idő elérkezett" - ez volt az ősök hangja.

A maják és Földünk őslakosai szerint eljött az emlékezés ideje, és annak az ideje is, mikor ráébredünk minden dolog kölcsönös összeköttetésre, és az önmagunkban rejlő hatalmas lehetőségekre. Végül most újra és újra felismerjük azt, hogy képesek vagyunk megváltoztatni a bolygónk állapotát, úgy ha saját magunkat változtatjuk meg.

A maják ezt mondják: fontos, hogy ismét kifejezzük hálánkat a Földanya felé. Szeret minket, mint egy anya, és mindennel ellát, amire szükségünk van – habár majdnem elpusztítottuk őt. A nap is mindannyiunknak süt, - mindegy, hogy kik vagyunk, és hogyan élünk. Ha erre sok ember rájön, és eszerint is kezd cselekedni, akkor az elkövetkezendő évek változásaira tényleg hatni fognak. Végül is - az őseink azt mondták nekünk- a nagy fáradozás és erőfeszítés után be fogjuk fejezni az emberek gyógyítását, és a Föld Anya tisztítását. Ez az az idő, amikor minden teremtmény elkezd egymással harmóniában élni. Ekkor a béke és a szeretet új kora valósággá válik.

És az eljövendő korszakról, halljátok a víziónkat:

A világot, mint csillogó hálót látjuk, ahol minden nagyszerűen kölcsönös összeköttetésben van egymással. Egy civilizált bolygót látunk, és olyan emberek lakják, akik teljesen tudatában vannak teremtő erejüknek. Emberek, akik bölcsességből cselekszenek, mert tudják, hogy ők a valóságuk teremtői. Egy új Földet látunk, ahol az embereknek nincs szükségük többé törvényekre azért, hogy megvédjék magukat egymástól. Egyetlen törvény lesz csupán érvényes: a kölcsönös tisztelet az emberek, és minden élőlény között. Egy Földet látunk, ahol nincs elkülönültség, a mohóság és ítélkezés miatt. Ez egy olyan időszak, amikor az életenergiák teljes hálózata újra működni fog. Egy új Földet látunk, ahol az emberek önmagukat vezetik. És a cselekedeteiket és a gondolataikat a szívük bölcsessége fogja táplálni. Egy új Földanyát látunk, aki minden teremtményével összhangban él, akit táplálnak, és aki táplál, aki lélegzik és lélegzetet ad, aki meleget kap és meleget ad. Egy olyan Földet, amely az univerzum ritmusával együttmozog.

Ez a víziónk és a tiétek is. Megfigyeltük, hogy mennyire vágytok egy új Föld után, a biztonság és béke után - még akkor is, ha ezt régóta nem érzitek. Hallgassatok a szívetekre, mivel a Földanya hív titeket! Mindannyiunkat hív, hogy meggyógyítsuk őt, és magunkat. Most van itt az idő, hogy ráhangolódjunk a Földanyára. Most van az idő, hogy megváltoztassuk a gondolatainkat és az életmódunkat. A Föld nem a mi birtokunk, és nem tehetünk vele bármit, amit akarunk. Ez az, amit mindannyian kezdünk érezni. És azok az emberek, akik arra használták a hatalmukat, hogy más embereken uralkodjanak, hamarosan hatalom nélkül és összezavarodva találják magukat. Most minden olyan ember erejére szükségünk van, akik készek az új utak létrehozására. És az írásokban az áll, hogy az ősi emberek máig őrzik a béke útját.

EMLÉKEZZETEK A FORRÁSOTOKRA! EMLÉKEZZETEK KIK VAGYTOK ÉS HONNAN JÖTTÖK!

 Mi: a maják, az inkák, a maorik, a navajo-k, a sziúk, a tibetiek, a bennszülöttek és minden más ősi ember ugyanúgy tudja, hogy a csillagokról érkeztünk, és ugyanakkor a Földanyából születtünk.

Az őseink azt mondják: Emlékezzetek! Spirituális lények vagytok fizikai testben. Fel kell ébrednetek most ráébredve arra a nagy bölcsességre, hogy mindennel és minden lénnyel kapcsolatban állunk, és a Földanyával, aki táplál minket!

De ez a tudás nem akárhol van, hanem bennünk, egyenként és Mindannyiunkban. Lépj vele újra kapcsolatba, és kezd el ünnepelni az életet!

Az idő elérkezett. És ezek a nagyanyáink és nagyapáink szavai. MI MINND EGYEK vagyunk. Most van az idő, mikor a bölcsek visszatérnek - és a bölcsek nem mások, mint mi magunk. A BÖLCSEK MI VAGYUNK: TE ÉS ÉN.

Több ősi nép is leírta ezt a jövendölést, ezt a kort:

 • India védikus hagyománya,
 • Mayák (Közép-Amerikában, mai Guatemala területén)
 • a nyugati asztrológusok (Európában)
 • az ősi egyiptomiak
 • Kabbalisták (zsidó misztikusok)
 • Esszénusok (Qumráni misztikus közösség, )
 • Qero öregjei (Peru)
 • Észak-Amerika indián törzsei: Navajo, Cherokee, Apacs indiánok, Irokéz szövetség, Hopi indiánok
 • Dogon Törzs (Afrika)
 • Aborigines (Ausztrália)
 • Sumérok (Közel-kelet Irak-Iran)
 • Tibetiek (Belső-Ázsia)

Mi ez a kor amiben élünk ?

A maják így magyarázzák:

Az evolúció nagy idő ciklusokban halad, és a világ ősi népei a távoli kontinenseken, egymástól függetlenül ugyanarról beszélnek. Az idő körkörös, ciklikus felfogásában, amikor az időkör a végére ér, újra kezdődik egy következő szinten. 2012. december 21-én az Idő Nagy Ciklusa lezárult, és újra kezdődött.

Az európai asztrológia szerint: 1 kozmikus hónap 2152 év, és 1 kozmikus év 12 hónapból áll. Tehát 1 kozmikus év, azaz egy teljes ciklus 25.824 évig tart. Ez egy csillagászati tény.

A jelenség csillagászati neve: equinoktikus precízió, equinoktikus

ciklus. A föld tengelyének körpályán való kis mozgásáról van szó. Amely égövbe mutat, most az a korszak van. A Föld tengelye ezen években mozdult át a Halak csillagképből a Vízöntő csillagképbe. Ezért beszélünk arról, hogy most Vízöntő korszakban élünk.

2016. december 15.