Tudatosítsuk!

tudatositsuk

Hihetetlen erővel rohan életünk vonata. Álljunk meg egy pillanatra! Emlékezzünk! Megértjük kik vagyunk. Összefoglalunk. Megértjük hova tartunk, és miért…..

Az Univerzumunk történelmét a fizikai testünk őrzi. Az a folyamat, ami jelenleg a bolygónkon zajlik, annak hatására szó szerint mutálódik a testünk, hogy képes legyen kezelni a kozmikus információt, - hogy ismét multidimenzionális lényekké válhassunk. Ez együtt jár a 12 DNS csatorna visszaállításával, hogy az ember ismét galaktikus élő könyvtár lehessen, és a bolygónk galaktikus információs fényközpont.

300 ezer évvel ezelőtt az Orionról jövő lények elfoglalták a Földet, szétrombolták az „élő könyvtárat” biogenetikailag megváltoztatták az embert, csak 2 DNS spirált hagytak meg, a fajfenntartásért. Energiapajzzsal vették körül a bolygót, hogy a fény ne tudjon bejutni, de nem is volt fogadója, mivel az ember már nem tudta érzékelni, fogni a galaktikus információt. Az ember alacsony tudatszintje lehetővé tette, hogy káosz és félelemteremtéssel kizsákmányolhatták, hatalmat teremtettek fölötte és kiszipolyozták, tönkretették az egész bolygót, még jelenleg is teszik.

Napjainkban ismét ádáz harc folyik a bolygónk uralásáért. Harc folyik a jelenlegi emberi faj biogenetikai megváltoztatásáért, mivel az eredeti teremtők visszatértek, hogy átvegyék a bolygót, azoktól, akik 300 ezer éve bitorolják.

Ez azért lehetséges, mert az Első Alkotó (Teremtő Isten) ebbe a szabad, kísérleti zónába irányította közvetlenül az energiáját, látva azt, hogy hova fajulhat az energia irányítás és ellenőrzés nélkül – sok százezer éves diktatúrához. Minden az Isteni terv szerint történik, akkor is, ha az a személyes én számára katasztrófikus változásokat hoz. Azok, akik érzékelik a fényt, már a 19. század végétől tudják, hogy a nagy változás bekövetkezik. Az isteni dimenziókból hatalmas fényhullámok áradnak egyre erőteljesebb mértékben, amelyek alakítják át az anyagi síkokat. A fényhullámok tetőznek a mi életünkben. A hatalmas váltást legelőször 1987-ben lehetett teljesen világosan érzékelni, amikor a Föld először egy hétig a galaxis fényközpontjával párhuzamos síkban állt. A folyamat része volt az is, hogy 2008-ra aktiválódott a Krisztus háló, amely a földi lét tudatosságát ugrásszerűen felemelte. A folyamat csúcspontját érte el 2012-re, amikor már mind a Naprendszer, mind a Föld teljesen a fotonövben állt. Nem véletlenül beszéltek a maják arról, hogy véget ér a világ, de ez egy teljesen ÚJ VILÁG kezdeti időpontját jelölte, de nem csak a bolygónk, hanem galaktikus szinten. 2012-re három nagy ciklus ért véget: (1) A Galaxisunk keringésének a Nagy Központi Nap körüli végtelen hosszúságú körpályájának is két végpontja záródott, azaz a nagy kozmikus spirál új gyűrűjébe lépett a galaxisunk. (2) Nap-Föld - Plejádok 230 ezer éves ciklusa galaxis központja körül, szintén lezárult és új ciklusba lépett. (A Napunk a Plejádok rendszer 8. tagja). (3) Ami elsődlegesen a Földet jelenti, a 26000 éves nap- éj egyenlőség precesszió néven ismert ciklus, ami szintén véget ért, és a ciklusváltás folyik.

Még egy fontos információ: 2019 dec. 21.-én a téli napfordulókor együttállt a két sorsbolygó a Szaturnusz és az Uránusz, a Vízöntő jegy két uralkodója. Ezzel elindítottak egy új 200 ezer éves korszakot, amelyet a levegő jegy, mint őselem ural. Ennek az első 20 éves periódusa a Vízöntő minőség, amely 2040-ig tart. Ez egy olyan korszakot fémjelez, ami alatt hatalmas tisztulási folyamat megy végbe a bolygón. 2040-től a harmóniát, békét hozó Mérleg korszak következik.

Jelenleg a régi világ kitisztítása, lebontása folyik, és ezzel egyidejűleg egy rendkívül emelő átalakító folyamat. Mindenki, aki ide született nem véletlenül született ide, most szint kell vallani, itt minden eldől. Sokan egyáltalán nincsenek rá kódolva, hogy ismerjék a változás tervét és tudatosan születtek le ebbe a téridőbe, hogy aktiválják a fénytestüket és részt vegyenek a bolygó felszabadításában. Ez konfliktusok, súrlódások forrása. De ennek a hatalmas frekvenciaváltásnak még a puszta közelsége is hatalmas erőt ad. Ha megnyitod magadat a fénynek, gyorsított erővel átrendeződik a tested. LEGYÉL ENNEK TUDATÁBAN! Ez az átalakítás a DNS újraszervezését jelenti. Sokan érezzük ezt, mert éjjel felébredünk, különböző testi tüneteket produkálunk. Néha több napos gyengeséget éreztem, amikor jártányi erőm sincs, a fizikai test alakul át. Segít a természet, a földközelség, a friss levegő, a pihenés, a Felsőbb Énnel való kapcsolat formái, a vegetáriánus étkezés, friss gyümölcsök, aktív testmozgás.

A rendkívül gyors frekvenciaemelkedés tisztítja a magasabb anyagi testeket (érzelmi- mentális testek). Ez együtt jár egy rendkívüli KARMA TISZTULÁSSAL. Visszatérnek a múltbeli részeink, amelyek meg akarnak tisztulni, felemelkedni. Ez megjelenik a fizikai síkon kapcsolati problémákban, betegségekben, stb. Sokan nem tudnak ezzel a hatalmas feladattal megbirkózni, inkább eltávoznak. A fénytest nem tud kiépülni, amíg a sok életünk karmájának szennye terheli. Ez egy rendkívül nehéz folyamat, mert visszatérnek a kísérteteink, démonjaink, hogy fénnyé váljanak. A múlt világa dől össze. Ez most a finis, hogy mit tanultunk meg eddig a végtelen hosszú múltunk tapasztalataiból, mennyire erős az Isteni Kapcsolatunk. De aki elkötelezte magát, hogy a fény útját járja és tesz folyamatosan érte, az szellemi világtól soha eddig nem tapasztalt segítségben részesül. Mindenki szabadon dönthet, hogy melyik utat választja.

A régi világot nem agresszióval lehet legyőzni, hanem HARMONIKUS SZEMBENÁLLÁSSAL. Magadban teremts békét, harmóniát, ennek segítségével lehet ellenállni a régi frekvenciának. Ez nem egy egyszerű folyamat, mert legelőször a saját belső és külső konfliktusainkat kell uralnunk, amelyet éppen a béke teremtés szándéka aktivál. Ezek éppen a múltból visszaköszönő, karmikus dolgok következményei. Mit lehet ilyenkor tenni? Elfogadni, hogy ez a következmény, megérteni, megbocsájtani. Kapcsolódni az Isteni részünkhöz, spirituális gyakorlatokat végezni. Szeretettel élni, jót cselekedni, mert ez a legnagyobb erő, ami a karmát feloldja. Szeretni, megbocsájtani, együtt érezni, elfogadni, és ismerni a célt. Tudni azt, hogy mielőtt leszülettünk, ezeket a konfliktusokat betettük az életprogramunkba, mert MEG AKARUNK TISZTULNI A MÚLT KARMÁJÁTÓL, EGY ÚJ, FÉNYBOLYGÓRA AKARUNK LÉPNI, FÉNNYEL, SZERETETTEL TELI, SZABAD LÉNYKÉNT. Emiatt felvállaltuk ezt a téridőt, részt akarunk venni az átalakulásban, átalakításban. Tudjuk, hogy nem fizikai test vagyunk, ez csak egy forma, amiben most itt vagyunk, bárhogyan is végződik a világunk átalakulása, ha el is veszítjük ezt a testet, mi megyünk tovább, mivel örök lények vagyunk, megyünk a cél felé, dimenziót váltva, megállíthatatlanul a FÉNYBE.

TUDJUK A LEGNAGYOBB IGAZSÁGOT:

A FÉNY ERŐSEBB MINT A SÖTÉTSÉG

ÉS ELPUSZTÍTHATATLAN, MERT CSAK A FÉNY LÉTEZIK!

Szeretettel

Fanni

2022. 07.08.